PIC24-Timer Kullanımı

PIC24-Timer Kullanımı Merhaba, Microchip 16bit PIC24F serisinde Timer kullanımı aşağıdaki gibidir.

/*
Aykut ULUSAN
Elektronik Mühendisi 
IZMIR

www.uicroarm.com

işlemci : PIC24Fj64
Board : EXPKITS EX16L-A (PIC24F ve PIC33F geliştirme boardu)
*/

#include <p24Fxxxx.h>
// xtal kullanacağız bu nedenle config içinde osc'yi değiştireceğiz, bu durum sadece config2 half word'u etkiler
_CONFIG1(0x3F20) 	// JTAG, WDF, flash memory'ye yazma kullanılmayacak
_CONFIG2(0x7AAE)	// 10mhz xtal (HS), 

#define	fosc	(10000000)/2
#define tmr2_pr	256
#define	reload	(unsigned short) ((fosc/tmr2_pr)-1)
#define LED1  	LATBbits.LATB0

int
main(void){
	unsigned char c;
	while (OSCCONbits.COSC!=2);
	AD1PCFG=0xFFFF; 
	TRISB=0xFFFE;  //RB0 çıkış
 	T2CON = 0;
 	TMR2 = 0;
 	PR2 = reload;   				// timer'ın limit değeri
 	T2CONbits.TCKPS=3;
 	IFS0bits.T2IF=0;
 	T2CONbits.TON=1;	         
 	while(1){
  	if(IFS0bits.T2IF){
   		IFS0bits.T2IF = 0;
   		LED1 = !LED1;
   		if(c<5){c++;} 
   		if((4<c)&&(c<15)){c++;PR2 = reload>>1;}	// 0,5sn	
   		if((14<c)&&(c<45)){c++;PR2 = reload>>2;}	// 250ms
   		if((44<c)&&(c<100)){c++;PR2 = reload>>3;}	// 125ms
   		if(c>99){c=0;PR2 = reload;}	
  	} 
 	}
 
 	return 0; 
	
}

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir