ARM7 – SPI Haberleşme (C)

ARM7 - SPI Haberleşme (C) Bu uygulamada LPC2148’in SPI modulunu kullanacağız. LPC2000 serisinin , microchip 8-16bit işlemcilerine göre çok daha fonksiyonel ve kullanışlı. Örneğin göndereceğiniz bit sayısını (4-16bit) seçebiliyorsunuz bence bu çok önemli bir faktör özellikle hız gerektiren uygulamalarda, ayrıca yine bus frekansı microchip işlemcilerine göre çok daha hızlı , bu özellikte grafik lcd vs. sürerken önemli oluyor.Zaten tüm hız gerektiren uygulama IC’leri SPI ile haberleşir.

Aşağıya eklediğim program ile 74hc595’e SPI modulü ile yazıyoruz ve latch ediyoruz.74hc595 ile haberleşmek için 3 uç kullanılır. Serial data, serial clock ve latch (program içinde load yazdım çünkü bu pin hem datayı çıkış registerlerine yüklüyor hemde latch ediyor) kullanılıyor. Data ve clock için SPI0’ın data ve clock pinleri bağlanır , latch için ise P0.7 portu bağlanır.

/*****************************************************************************/

// Aykut ULUSAN, Elektronik Mühendisi, IZMIR

/*****************************************************************************/
#include "lpc214x.h"	// Nxp LPC2148 için header file

#define	SPI_PIN_CONFIG		0x1500	// SSEL kullanmiyacagiz
#define	PCLK	30000000 	//30Mhz

#define	HC595_LOAD		0x80	// P0.7'yi latch icin kullanacagiz
#define	HC595_LOAD_HIGH		IOSET0=HC595_LOAD
#define	HC595_LOAD_LOW		IOCLR0=HC595_LOAD

void
sistem_init(){
// Processor clock=5*12Mhz=60Hz
  PLL0CFG=0x24;
// PLLCON ve PLLCFG registerleri içerigi degistirildiginde , asagidaki
// proses uygulanir, 1) PLL0FEED=0xAA ve 2)PLL0FEED=0x55
  PLL0FEED=0xAA;	 	// Feed process
  PLL0FEED=0x55;

  PLL0CON=0x1; 		// PLL'i enable	et
  PLL0FEED=0xAA;		// Feed process
  PLL0FEED=0x55;
  while(!(PLL0STAT&0x400)) ;  // PLL kitleninceye kadar bekle (5*12Mhz=60Mhz'e kitlenir)

  PLL0CON=0x3;	 	// PLL'i clock kaynagi gibi bagla
  PLL0FEED=0xAA;	 	// Feed process
  PLL0FEED=0x55;

  MAMCR=0x2;	 		// MAM full Enable
  MAMTIM=0x4;			// MAM fetch cycles = 4CCLK

  VPBDIV=0x02;	 	// 30 MHz
}

void
DLY_MS(long ms){
  long i,j;
  for (i = 0; i<ms; i++ )
   for (j = 0; j<7500; j++ );
}

void
SPI0_SETUP(void){
  IO0DIR|=HC595_LOAD;    	// P0.7'yi port olarak kullanacagiz
  IO0CLR=HC595_LOAD;    	// P0.7=0
  PINSEL0|=0x1500;			// pinler SPI için kullanılacak
  S0SPCR=	 (0<<3) |			// CPHA = 0 , clock'un ilk kenarinda data sample yapilir
         (0<<4) |			// CPOL = 0 ,clock aktif high 
         (1<<5) |			// MSTR=1 master mode 
         (0<<6);			// ilk önce 7. bit(msb) gönderilir
  S0SPCCR=30;					//1Mhz clock hizi
}

void
SPI0_SEND(unsigned char da_ta){
  S0SPDR=da_ta;				// datayi yukle
  while(!(S0SPSR&0x80));	// data gonderme tamamlandiginda S0SPRS'nin 7. biti(SPIF) set olur
  IOSET0=HC595_LOAD;	 		// latch et
  IOCLR0=HC595_LOAD;
  da_ta=S0SPDR;				// SPIF flag'i clear etmek icin okunur
}

int
main(void){
  unsigned char i=0;
  sistem_init();
  SPI0_SETUP();		 		// SPI0'i hazirla
  while(1){
   SPI0_SEND(i++);		 	// gonder
   DLY_MS(200);
  }
}

SPI modul kullanımı öğrenildikten sonra SPI ile haberleşen tüm elektronik komponentleri kontrol edebilirsiniz.
Benim yaptığım bazı uygulamarların resimleri aşağıdadır.

bugsbunny_modecel_modsaat_modvolume_mod

5 Yorum

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir